Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Heeft u als ondernemer aantoonbaar regelmatig overlast van een terugkerende persoonlijkheid? Wilt u deze persoonlijkheid een winkelontzegging voorleggen? Download hier uw formulieren.

Nederlands formulier

Diverse internationale formulierenToelichting / niet meesturen:

• Gebruik bij voorkeur briefpapier met adresgegevens van uw onderneming
• Daar waar de tekst is rood staat, de juiste gegevens invullen. De wijkagenten kunnen u wellicht helpen aan evt. ontbrekende gegevens.
• Een winkelontzegging geldt voor 12 maanden. In geval van agressie of geweld kan een winkelontzegging van 24 maanden worden opgelegd.
• Print de bladzijden uit en reik deze ontzegging uit aan de persoonlijkheid. Stuur persoonlijkheid ook aangetekend exemplaar met ontvangst-bevestiging.
• Stuur ook een kopie naar:

Politie Eenheid Limburg
t.a.v. wijkagent Venlo Centrum
Postbus 1230,
6201 BE Maastricht