Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Het verleden als fundament voor de toekomst

Geschiedenis:
Ondernemersplatform Venlostad.com kent reeds een lange geschiedenis onder verschillende benamingen. In 1971 werd destijds de Stichting Citypromenade Venlo opgericht om belangen en festiviteiten te behartigen en organiseren, alsmede het verzorgen van adequate propaganda en publiciteit. In deze nieuwe stichting waren vertegenwoordigt een aantal straat- en zaakverenigingen, Raad voor het Grootwinkelbedrijf en de lokale VVV. Deze stichting werd in 1985 ontbonden en heropgericht als SOBV, Stichting Ondernemers Binnenstad Venlo. De naam Venlostad.com werd in 2004 ingevoerd als handelsnaam.

Voorzitters:

1985-1990       Frits Pasch & Phillip Steinmann
1991-1995        Toon Gerards
1996-1997        Frits Pasch
1997-2002       Gijs Nass
2003-2009      Ad Pollux
2010-2018       Toine Schreinemachers
2018-heden     Erik Manders

 

Reclamebelasting:
Sinds 2011, wordt op voorspraak van Venlostad.com, door Gemeente Venlo reclamebelasting geheven in het winkelcentrum van Venlo. In saamhorigheid met Gemeente Venlo werd hiertoe besloten na het ternauwernood mislopen van twee BIZpeilingen (Bedrijfs Investerings Zone). Deze baatbelasting wordt door de overheid geheven op reclame-uitingen van ondernemers in het winkelgebied en jaarlijks beschikbaar gesteld aan Stichting Venlopartners. Deze stichting kan de gelden besteden naar wens(en) van Venlostad.com. Tevens bezit Venlostad.com het recht om een jaarlijkse controle op de uitgaven te doen plegen.

Stichting Venlopartners:
Sinds 2009 heeft Venlostad.com het takenpakket omtrent de organisatie van evenementen en festiviteiten, alsmede algehele promotie van de Venlose binnenstad afgestoten om zich enkel toe te leggen op algehele belangenbehartiging. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de oprichting van citymarketingbureau Stichting Venlopartners. Deze semi-overheidsinstantie is ten doel gesteld de algehele promotie en vermarkting van Groot Venlo en het Venlose winkelcentrum in het bijzonder.

Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015
In november 2013 is de Venlose binnenstad uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland in de categorie middelgroot. Deze verkiezing, georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement is een verkiezing die laat zien welke binnenstad de laatste jaren het meest heeft bereikt op het gebied van ontwikkeling. Naast de vele cosmetische ingrepen en verfraaiingen roemde de jury eveneens de prominentie rol van Venlostad.com inzake samenwerkingen met instanties, gemeente en overheid.