Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Overleggen om doelstellingen te verwezenlijken

Gesprekspartner:
Vanuit de visie belangenorganisatie neemt Ondernemersplatform Venlostad.com deel aan diverse overleggen, te weten:

Burgemeestersoverleg
Wethoudersoverleg
Venlopartnersoverleg
Werkgroep Collectieve Communicatie
Overleg Detailhandel Binnenstad
Klankbordgroep Gemeentelijk Parkeren en Bereikbaarheid
Task Force Branchering Binnenstad
Gemeentelijk Binnenstadsoverleg
Toeristisch Regio Overleg
Adviesraad Venlopartners
Platform Binnenstadsmanagement
Stichting Venlose Winterpleinen
Overleg Bewoners Binnenstad
Evenementenoverleg
De Nieuwe Winkelstraat
Overleg Initiatiefnemers Fort van Venlo

Belangenvereniging:
Ondernemersplatform Venlostad.com heeft de taakstelling om het ondernemen in de Venlose binnenstad te verdedigen en te stimuleren. Middels workshops, lezingen, het maken van prijsafspraken, etc., etc. worden deze belangen ondersteund.