Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Overleggen om doelstellingen te verwezenlijken

Gesprekspartner:
Voor een optimale belangenbehartiging neemt Ondernemerscollectief Venlostad.com deel aan diverse overleggen, te weten:

– Adviesraad Reclamebelasting Binnenstad Venlo
– Aviesgroep Parkeren en Bereikbaarheid
– Klankbordgroep Herinrichting Keulsepoort e.o.
– Klankbordgroep Duurzame Stadsdistributie
– Werkgroep Toerisme
– Werkgroep Evenementen
– Werkgroep Duurzame Horeca
– Werkgroep Plan Binnenstad 2030
– Werkgroep De Nieuwe Winkelstraat (MiniMasters 2020+)
– Hoteloverleg Venlo / Venlo Congresstad
– Gemeentelijk Binnenstadsoverleg
– Overleg Detailhandel Binnenstad
– Platform Binnenstadsmanagement
– Stichting Venlose Winterpleinen
– Overleg Bewoners Binnenstad

Belangenorganisatie:
Ondernemerscollectief Venlostad.com heeft de taakstelling om het ondernemen in de Venlose binnenstad te verdedigen en te stimuleren. Middels workshops, lezingen, het maken van prijsafspraken, lobbyen, etc., etc. worden deze belangen ondersteund.