Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Binnenstad als kloppend hart van Venlo

In 2012 werd het beleidsstuk Visie Stedelijk Centrum 2022 door de Venlose Gemeenteraad vastgesteld. De Venlose binnenstad stond stevig op haar grondvesten na de meest recente aanpassingen. Middels deze visie proberen alle stakeholders een eendrachtig beleid samen te stellen en uit te voeren.
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling verwoorde: “Het stedelijk centrum is het kloppend hart van Venlo én de regio. Een dynamisch gebied, dat altijd in beweging is. Deze bewegingen willen we bundelen en richten. Met als doel te kunnen blijven sturen op een sterk stedelijk centrum en het ‘Centrum van de Euregio’ te worden. Een heldere koers is nodig om ons door de komende jaren te leiden. Dit kunnen én willen we niet alleen. Samen met onze partners hebben we gewerkt aan deze koers. Een eerste stap naar een intensieve samenwerking. Noodzakelijk om onze gezamenlijke doelen te realiseren. De Visie Stedelijk Centrum biedt deze koers en is de opmaat naar een krachtige samenwerking in nieuwe tijden.”

Download hier de Visie Stedelijk Centrum 2022