Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Parkeeranalyse en advies Venlo Centrum – Venlostad.com – november 2019

Voor u ligt een rapport over parkeren en bereikbaarheid in de Venlose binnenstad: een analyse die voorzien is van veel en vooral praktische adviezen om het parkeren en de bereikbaarheid van, naar en in onze binnenstad, voor alle bezoekers, te verbeteren. Het rapport kan gezien worden als een handreiking; een positief opbouwende bijdrage aan een voor Venlo belangrijk economisch dossier.

Veel van de zaken die in dit rapport staan zullen u niet vreemd voorkomen. Dat kan ook niet anders, omdat gebruik is gemaakt van actuele inzichten op het gebied van parkeren en bereikbaarheid in de Nederlandse binnensteden en specifiek van bestaande rapportages en (deel)visies van de gemeente Venlo. Daarnaast hebben er separate gesprekken plaats gevonden met stakeholders, zoals de Gehandicaptenraad Venlo en het Seniorenplatform. Het gehele proces van onderzoek, analyse en realisatie van dit rapport is bovendien begeleid door een hiervoor ingesteld Parkeercomité van Venlostad.com, bestaande uit ondernemers in de binnenstad aangevuld met een verkeerskundige, de auteur van dit rapport. Ook hebben wij een ‘Duitslanddeskundige’ gevraagd om haar inzichten met ons, en u, te delen. Die inzichten zijn zeer verhelderend en waardevol gebleken. U treft ze aan in het vijfde hoofdstuk.

Wij danken, tot slot, graag iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport. Wij hopen met dit document een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het stedelijk centrum waarin dagelijks ruim 500 bedrijven met 4200 werknemers en jaarlijks miljoenen bezoekers aanwezig en actief zijn. Samen zijn, en samen maken, wij Venlo.

Download hier Parkeeranalyse en advies Venlo Centrum